Strona główna · Geschäftsordnung

Geschäftsordnung

Geschäftsordnung / Regulamin


Bei den Darstellungen handelt es sich um Fotos mit einer Digitalkamera.
Bitte, beachten Sie, dass die Bildschirmfarben von den tatsächlichen Farben leicht abweichen können.
Wir bemühen uns stets, das Bild so originalgetreu wie möglich wiederzugeben.
Im Allgemeinen sind die Gemälde erheblich schärfer und brillanter als auf den Aufnahmen.
Bitte, beachten Sie die Angaben zu den Abmessungen!
 

Wir versenden innerhalb von 10-14 Werktagen nach Geldeingang mit einem Paketdienst unserer Wahl.

Schadenersatz bei verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen, soweit auf unserer Seite keine grobe Fahrlässigkeit besteht. Bedenken Sie, dass trotz Onlinebanking eine Banküberweisung bis zu 3 Werktage dauert. Die Laufzeit eines Pakets beträgt

 1 bis 3 Werktage. Kalkulieren Sie diese Zeiten bitte mit ein. Wenn sich ein Wochenende oder Feiertag dazwischen befindet, verlängert sich die Laufzeit entsprechend.

Der Versand erfolgt in schützender Verpackung. Jede Sendung ist bis zur Höhe des Kaufpreises versichert. Sollte ein Gemälde beim Transport beschädigt werden oder verloren gehen, so erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück. Wenn schon beim Empfang der Sendung eine Beschädigung der Verpackung festzustellen ist, so lassen Sie sich dies unbedingt sofort vom ausliefernden Mitarbeiter des Paketdienstes quittieren. Andernfalls wird die Transportversicherung die Regulierung verweigern.

Ein Schadensersatz ist dann NICHT möglich.

 Regulamin określa zasady i warunki zamówień obrazów w pracowni plastycznej Baya-Art


 

1.     Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby które ukończyły 18 lat
 

2.     W celu zrealizowania zamówienia, konieczne jest skontaktowanie sie Zamawiającego i opisanie wymagań w emailu (baya_art@interia.pl) do Sprzedającego podając wymagane dane.
 

3.     Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu
 

4.     Potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej
 

5.     Sprzedający wyśle obraz Klientowi po ustaleniu terminu wykonania zlecenia
 

6.     Do wartości przedmiotu zamówienia, doliczone zostają koszty transportu
 

7.     Zamówienie wysyłane jest Kupującemu  kurierem
 

8.     Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (na życzenie wystawiane są faktury Vat)

 
 

9. Zgodnie z wybraną formą płatności, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności po otrzymaniu obrazu.
 

10. Kupujący ma prawo odmówić odbioru paczki jedynie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia zamówionego obrazu.
 

11. Kupujący akceptuje, iż ekrany monitorów i ich ustawienia mogą powodować różnice w kolorach pomiędzy obrazem prezentowanym na stronie www.baya-art.pl a obrazem otrzymanym ( np. intensywność barwy, odcień).
 

12. Obrazy zamawiane są to obrazy tworzone na wzór zaprezentowanych na stronie, z czego wynika, iż mogą się pojawić delikatne różnice pomiędzy obrazem zamówionym, a zaprezentowanym w galerii. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia reklamacji z powodu występowania delikatnych różnic. Pod pojęciem „delikatnej różnicy” należy rozumieć kilkumilimetrowe przesunięcia, różnice w tonacji barw, inne minimalne odstępstwa od okazanego Zamawiającemu  na stronie internetowej pierwowzoru obrazu.

 
 

13. Za niezgodność obrazu z zamówieniem Sprzedawca nie odpowiada, gdy Kupujący w chwili składania zamówienia o tej niezgodności wiedział.
 

14. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionych obrazów, Zamawiający może zgłaszać w formie elektronicznej na adres baya_art@interia.pl w terminie 7 dni od dostarczenia przesyłki kurierskiej. Po upływie powyższego terminu reklamacji, Zamawiający traci uprawnienia z tytułu reklamacji. Termin 7-dniowy przyjmuje się jako stosowny w celu zapoznania się z obrazem i wykrycia ewentualnych wad tkwiących w obrazie.
 

15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły mu lub utrudniły wykonanie lub dostarczenie Zamówienia np. awaria sieci internetowej, awaria prądu, powódź, strajk Poczty, choroba itp.